CAROTS

CAROTS – Commercial Analytical Research Organisations Transnational Strategy

 

IR BSR_logo_EU-supplement_horizontal_297mm

Czas realizacji projektu: 30 miesięcy rozpoczynając od stycznia 2019 r.

Budżet projektu: 2 100 681,05 €

Koordynator projektu: DESY (Niemcy)

Liczba partnerów w konsorcjum: 9

Więcej na temat projektu już wkrótce.