Zapytanie ofertowe na usługi trenerskie

ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE

4 października 2018

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach projektu p.n. „Promocja potencjału gospodarczego bio regionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.03.01-12-0121/16-00, na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi trenerskie podczas realizacji 5 cyklu warsztatów.

Szczegóły zamówienia oraz wzory dokumentów ofertowych znajdują się w załącznikach poniżej:

  • Do pobrania:

ProBio – usługi trenerskie_5 cykl – zapytanie ofertowe

ProBio – usługi trenerskie _5 cykl – załącznik nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

ProBio – usługi trenerskie _5 cykl – załącznik nr 2 (wzór oferty)

ProBio – usługi trenerskie _5 cykl – załącznik nr 3 (oświadczenie o braku powiązań)

ProBio – usługi trenerskie _5 cykl – załącznik nr 4 (oświadczenie o kryterium społecznym)

ProBio – usługi trenerskie _5 cykl – załącznik nr 5 (wzór umowy)

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy kolejność następujących po sobie tematów jest z góry narzucona jeśli chodzi o daty realizacji czy możemy zasugerować, który z bloków tematycznych może występować w danym dniu?

Odpowiedź:

Kolejność bloków tematycznych jest dowolna.

ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Zieliński

tel. +48 661 109 674

e-mail: krzysztof.zielinski@fii.org.pl