Centrum Badań dla Przemysłu (IReC Polska)

Centrum Badań dla Przemysłu oferuje

 

BADANIE MATERIAŁÓW

W ramach naboru na krótkoterminowe usługi badawcze oferujemy możliwość realizacji badań dostarczonych próbek materiału celem wzbogacenia wiedzy o jego właściwościach i zmianach w określonych warunkach środowiskowych.

 

TYLKO DLA FIRM

Każda firma z siedzibą na terenie Unii Europejskiej niezależnie od wielkości może aplikować o bezpłatne krótkoterminowe usługi badawcze w ramach realizowanego projektu Baltic TRAM.

 Baltic TRAM w mediach:

Fundusze Europejskie – Jak to działa (od 7:50)

Serwis EWT i EIS

TERMIN I KONSULTACJE

Od 01 maja do 30 września 2018 zapraszamy do wzięcia udziału w naborze. Bardzo zachęcamy do wcześniejszych konsultacji z nami (irec@fii.org.pl lub 601 189 795) w zakresie specyfiki prowadzonego naboru jak i zakresu badań.

 

WNIOSEK

Wniosek na badania to krótki formularz składany elektronicznie przez stronę www.baltic-tram.eu. Wniosek złożyć można w j. angielskim lub j. polskim. Czas oceny wniosku to maksymalnie 2 tygodnie. Każdy wniosek rozpatrywany jest pod kątem dojrzałości koncepcji badań i pasującej infrastruktury badawczej.