Czym się zajmujemy?

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych (FII) jest dynamicznie rozwijającą się organizacją o charakterze non profit skupioną wokół działalności badawczo – rozwojowej, której głównym celem jest wspieranie wdrażania innowacyjnych produktów i usług znajdujących zastosowanie w różnych sektorach przemysłu. Działalność Fundacji ukierunkowana jest na wspieranie potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw, głównie sektora MŚP (75% wszystkich zrealizowanych projektów), działających w obszarze hi-tech. Oprócz usług badawczo – rozwojowych oferujemy kompleksowe wsparcie i doradztwo w pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla projektów B + R, inwestycyjnych oraz szkoleniowych.

Obecnie realizujemy projekty Baltic TRAM oraz ProBio Małopolska, skierowane do przedsiębiorstw (więcej informacji w zakładce PROJEKTY).