High Time for Beam Time

High time for beam time – Access to world class large scale research infrastuctures for V4 countries

 

Fundusz Wyszehradzki – Program Małych Grantów

Czas trwania projektu: 6 miesięcy od kwietnia 2016 r.

 

Zaangażowani partnerzy:

Lider: Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych – Polska

  1. SLOVAK CENTRE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION – Słowacja
  2. INSTITUTE OF PHYSICS, ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC – Czechy
  3. ELI-HU Non-Profit Ltd – Węgry

 

Projekt w swoim założeniu umożliwia instytucjom badawczym z regionu V4 dołączenie do istniejącej sieci ScienceLink, która bazuje na współpracy z dużymi europejskimi infrastrukturami badawczymi w kontekście wsparcia przemysłu w realizacji ich własnych badań. Partnerzy projektu zostaną odpowiednio przeszkoleni aby stać się w przyszłości narodowymi punktami kontaktowymi. Przemysł z regionu V4 będzie miał możliwość realizacji własnych badań na wspomnianych infrastrukturach badawczych. FII jako koordynator wprowadzi zgodnie z obowiązującym regulaminem partnerów z Czech, Słowacji i Węgier do sieci ScienceLink. Wymienieni powyżej partnerzy zorganizują krajowe spotkania sieci ScienceLink w celu podniesienia świadomości i zwiększenia wiedzy na temat usług dużych infrastruktur badawczych. Działaniom promocyjnym będzie towarzyszyć otwarcie pilotażowego naboru wniosków w wymienionym zakresie.