ProBioM-2

Promocja Bioregionu Małopolska (ProBioM-2)

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Partner projektu: Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych

Budżet projektu: 4 471 943,75

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Głównym celem Projektu jest wzmocnienie konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) działających w obszarze inteligentnej specjalizacji Małopolski „Nauki o Życiu” poprzez zintegrowany program promocji marki i oferty gospodarczej BioRegionu Małopolska, jako ekosystemu „innowacyjnych technologii dla zdrowia i jakości życia”.

Cel będzie realizowany poprzez stymulowanie aktywności firm sektora MŚP i StartUp oraz wspieranie ich ekspansji na rynki międzynarodowe.

Działania podejmowane w ramach projektu obejmują m. in.:

  • organizację warsztatów wzmacniających kompetencje z zakresu działalności międzynarodowej przedsiębiorstw,
  • wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B,
  • realizację programu promocji Małopolski, jako ekosystemu innowacji w dziedzinie zdrowie i jakość życia,
  • organizację konferencji Life Science Open Space,
  • opracowanie raportów na temat potencjału innowacyjnego i kooperacyjnego Małopolski w obszarze life science.

Projekt ProBioM2 jest oparty na doświadczeniach pierwszego projektu ProBio Małopolska, realizowanego w okresie 2016-2018.