WSPARCIE PROINNOWACYJNE

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych (FII) to zespół profesjonalistów, których celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań dla społeczeństwa
i gospodarki. Chętnie podejmujemy wyzwania technologiczne, które wykazują dojrzałość koncepcji, nawet jeśli są na wczesnym etapie rozwoju. Wspieraliśmy naszych klientów w zakresie badań front-end, rozwoju produktu i wielu innych.

Eksperci FII współpracują z wieloma jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami wyższymi, podmiotami proinnowacyjnymi, których projekty wspierają lub wdrażają. W wyniku ich wsparcia
i realizacji powstało wiele projektów badawczych i celowych wdrożeń, które zaowocowały opracowaniem nowych rozwiązań technologicznych, które znalazły zastosowanie w przedsiębiorstwach różnych branż
i przyczyniły się do rozwoju regionalnego.