Usługi badawcze

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy i instytucje zainteresowane realizacją projektów B+R oraz komercjalizacją ich rezultatów. Wpieramy naszych partnerów w realizacji badań typu „Front-end”, w rozwoju nowych produktów i usług, zobacz tutaj – znajduje się lista firm, instytucji które nam zaufały.

Dodatkowo oferujemy krótkoterminowe usługi badawcze skierowane do różnych sektorów przemysłowych. Więcej informacji w zakładce Centrum Badań dla Przemysłu (IReC Polska).