Zapytanie ofertowe na usługi trenerskie – cykl 5

17 październik 2018

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach projektu p.n. „Promocja potencjału gospodarczego bio regionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.03.01-12-0121/16-00, na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi trenerskie podczas realizacji 5 cyklu warsztatów.

Szczegóły zamówienia oraz wzory dokumentów ofertowych znajdują się w załącznikach poniżej:

Do pobrania:

1.ProBio – Zapytanie _ofertowe_trener_5_cykl

2.ProBio_ Zapytanie _ofertowe_trener_załącznik nr 1_(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)_5_cykl

3.ProBio – Zapytanie _ofertowe_trener_ załącznik nr 2_(wzór oferty)_cykl_5

4.ProBio – Zapytanie _ofertowe_trener_załącznik nr 3_(oświadczenie o braku powiązań)_cykl_5

5.ProBio – Zapytanie _ofertowe_trener_załącznik nr 4_(oświadczenie o kryterium społecznym)_cykl_5

6.ProBio – Zapytanie _ofertowe_trener_załącznik nr 5_(wzor_umowy)_cykl_5

7.ProBio – Zapytanie_ofertowe_trener_załącznik nr 6_(CV trener)_5_cykl

 

Rozstrzygnięcie

Protokół rozstrzygnięcia postępowania i wyboru oferenta.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Zieliński

tel. +48 661 109 674

e-mail: krzysztof.zielinski@fii.org.pl