Inicjatywa Berry+

Jesteśmy zaangażowani w inicjatywę Berry+, partnerstwo regionów i reprezentujących je organizacji w obszarze modernizacji przemysłowej dla wspólnych inteligentnych specjalizacji.

Więcej informacji na temat Berry+ https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/berry