Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe

4 października 2018

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach projektu p.n. „Promocja potencjału gospodarczego bio regionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeprowadzanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.03.03.01-12-0121/16-00, na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe podczas realizacji 5 cyklu warsztatów.

Szczegóły zamówienia oraz wzory dokumentów ofertowych znajdują się w załącznikach poniżej:

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie

Protokół rozstrzygnięcia postępowania i wyboru oferenta

 

Dodatkowych informacji udziela:

Krzysztof Zieliński

tel. +48 661 109 674

e-mail: krzysztof.zielinski@fii.org.pl