DIGITAL BALTIC

Digital Baltic- Promoting Digital Innovation in Public Sector Innovation

 

O projekcie:

Program: Seed funding – 2013 / Swedish Institute Baltic Sea Unit

Termin realizacji projektu: I-XII 2014

Koordynator Projektu:  Värmland County Administrative Board

Ilość partnerów: 12

 

Cel:

Celem strategicznym projektu Digital Baltic jest pobudzanie innowacyjności w sferze cyfrowej informacji sektora publicznego (PSI) z punktu widzenia obywateli, w celu umiejscowienia regionu Morza Bałtyckiego w czołówce jednolitego rynku cyfrowego w Europie.

Potrzeby:

Na tle kryzysu finansowego i wielu społecznych i środowiskowych wyzwań przed, którymi stoi region Morza Bałtyckiego (BSR) oraz cała Europa, potrzebne są nowe innowacyjne i inteligentne rozwiązania, w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia integracji społecznej. ICT może być ważnym narzędziem i bodźcem w rozwoju innowacji, oraz odpowiedzią na te wyzwania,  jednocześnie produkując zrównoważone produkty i usługi, które spełniają wymagania i potrzeby obywateli. W tym celu, polityka informacyjna i luki między krajami i regionami w regionie Morza Bałtyckiego powinny być zmniejszone w kierunku budowy społeczeństwa cyfrowego.

Partnerzy:

W projekcie uczestniczy 12 partnerów z 5 krajów Rejonu Morza Bałtyckiego, to jest z: Polski, Estonii, Litwy, Norwegii i Szwecji.

Działania:

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 regionalne spotkania, każde w innym kraju, na których wybrane zostanie 20 pomysłów na innowacyjny rozwój cyfrowej przestrzeni sektora publicznego. We wrześniu 2014 roku planowana jest również konferencja w Krakowie.