ProBio Małopolska

PROmocja potencjału gospodarczego BIORegionu MAŁOPOLSKA na arenie międzynarodowej (ProBio Małopolska)

 

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

FE_PR_POZIOM-Kolor-01UE_EFRR_rgb

 

Lider projektu: Fundacja Klaster LifeScience Kraków

Partnerzy projektu:

  • Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
  • Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych

Budżet projektu: 3 165 412,50 zł

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

 

Projekt jest elementem strategii wspólnej inicjatywy Klaster LifeScience Kraków, której długoterminowym celem jest budowanie pozycji „Bio-Regionu. Małopolska, jako lidera wśród bio-regionów w Europie Centralnej i Wschodniej, posiadającego zdolność konkurowania i współpracy z rozwiniętymi regionami w Europie i na Świecie”. Cel ten w perspektywie długoterminowej zostanie osiągnięty dzięki istnieniu efektywnego ‘ekosystemu innowacji w obszarze nauk o życiu’ w Małopolsce. Kluczowym elementem tego ekosystemu, posiadającym największy potencjał wzrostu w skali globalnej, jest właśnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), prowadzących działalność innowacyjną w obszarze inteligentnej specjalizacji „nauki o życiu”, będących na wszystkich etapach rozwoju firmy (tj. od startupu do rozwiniętej działalności komercyjnej). Projekt nawiązuje bezpośrednio do szans i wyzwań sektora MSP, charakteryzującego się wysoką dynamiką zmian i rozwoju oraz wysokim kosztem i stopniem ryzyka rozpoczynania działalności biznesowej.