KOMPONENT 3 BERRY+

Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (KOMPONENT 3 BERRY+)

Czas realizacji zadania:01/07-31/12.2022

Budżet zadania: 87 897,86 zł

Głównym obszarem realizacji działań będzie województwo małopolskie. Organizacja zadania odbywać się będzie na dwóch płaszczyznach: regionalnej, poprzez działania kierowane do małopolskich przedsiębiorców i przedstawicieli klastrów oraz międzynarodowej, poprzez kontakt i stałą współpracę z przedstawicielami inicjatywy BERRY+, którzy działalność prowadzą w całej Europie. Większość działań prowadzona będzie w formie wirtualnej, poprzez dystrybucję przygotowanych materiałów promocyjno-informacyjnych oraz innych w wersji elektronicznej, a także poprzez zaplanowane spotkania informacyjne i inicjujące nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami małopolskich firm i podmiotów działających w inicjatywie BERRY+.