MIN-NOVATION

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych, jako zewnętrzny podmiot zarządza projektem europejskim “MIN-NOVATION Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network”, w ramach Baltic Sea Region Programme 2007-2013.

Projekt o budżecie 3,5 mln Euro koordynowany przez AGH Wydział Górnictwa i Geoinżynierii jest drugim projektem w ramach Programu Regionów Morza Bałtyckiego, którego polska instytucja jest „Liderem”.

Główną ideą projektu jest transfer innowacyjnych technologii w zakresie gospodarowania odpadami górniczymi i przeróbczymi z instytucji naukowo-badawczych do małych i średnich przedsiębiorstw. Istotnym elementem projektu jest pilotażowe wdrożenie innowacyjnych technologii w celu sprawdzenia ich użyteczności i możliwości stosowania na większą skalę.

W projekcie uczestniczy 11 partnerów z 6 krajów Rejonu Morza Bałtyckiego to jest z: Polski, Estonii, Finlandii, Niemiec, Norwegii i Szwecji.

W ramach projektu powstaną cztery instalacje demonstracyjne służące prezentacji innowacyjnych metod gospodarki odpadami powstającymi masowo w procesie górniczym. Jedna z nich powstanie w naszym kraju, a pozostałe w Szwecji, Estonii i Finlandii.

Planowany okres realizacji projektu to styczeń 2011 – grudzień 2013.

 

 

 

min-novation-logo-2