Szkoła CAROTS STARTUP

Projekt CAROTS (www.carots.eu) organizuje serię webinarów i sesji coachingowych pod nazwą CAROTS STARTUP SCHOOL dla naukowców i inżynierów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności biznesowej.

Od 1 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 naukowcy i inżynierzy pracujący na uniwersytetach czy w innych ośrodkach badawczych mogą aplikować na jedno z dziesięciu miejsc w CAROTS STARTUP SCHOOL. Każdego, kto ma pomysł na swój biznes dotyczący świadczenia specjalistycznych usług badawczych w oparciu o zaawansowane analityczne techniki pomiarowe, np. na dużych synchrotronowych, neutronowych infrastrukturach badawczych, zachęcamy do wysłania zgłoszenia.

Każdy uczestnik CAROTS STARTUP SCHOOL otrzyma wsparcie w postaci sesji coachingowych z dyrektorami lub właścicielami wiodących firm świadczących usługi badawcze w Europie, jak również możliwość uczestnictwa w webinariach, gdzie głównym wątkiem będzie „Jak będąc naukowcem stać się również przedsiębiorcą?”. Uczestnicy będą również mieli możliwość dołączyć do europejskiej sieci firm świadczących usługi badawcze.

Sesje coachingowe, jak i comiesięczne webinaria, będą trwały od marca do czerwca 2021.

Szczegółowe informacje o tej inicjatywie znajdują się pod linkiem: www.carots.eu/startup_school

Wszelkie pytania dotyczące CAROTS STARTUP SCHOOL proszę kierować bezpośrednio do polskiego partnera projektu CAROTS:

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych

Cegielniana 4a, 30-404 Kraków

mail: biuro@fii.org.pl

tel. 601 189 795