Współpraca

Serdecznie zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie, organizacje otoczenia biznesu, administrację samorządową, podmioty chętne  do podjęcia wspólnych działań wspierających innowacje, poszukujące innowacyjnych rozwiązań, zainteresowane budowaniem sieci współpracy.