SIEĆ SCIENCE LINK

Jesteśmy członkiem sieci Science Link, która wspiera badania naukowe prowadzone przez przedsiębiorstwa z regionu Morza Bałtyckiego. Sieć została utworzona w 2012 roku jako projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Baltic Sea Region Programme (2012-2014) i obejmuje 17 partnerów z 8 krajów. Celem działań jest zachęcanie do rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w regionie Morza Bałtyckiego. Oprócz obiektów badawczych, sieć tworzą również instytuty naukowe, uniwersytety i organizacje regionalne.

Sieć Science Link wspiera przeprowadzanie eksperymentów na synchrotronowych infrastrukturach badawczych zlokalizowanych w Europie. Oferta skierowana jest do wszystkich firm, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw z branży: chemicznej, biotechnologicznej, materiałowej, konstrukcyjnej, inżynieryjnej, środowiskowej, energetycznej i żywieniowej.

 

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych

Cegielniana 4a, 30-404 Krakow, Poland

www.sciencelink.pl