Badania analityczne na rzecz przemysłu – stan obecny i perspektywy rozwoju w Europie

Inauguracyjna konferencja projektu Baltic TRAM

Hamburg, 26 października 2016 r., godz. 10.30-16.00

 

Inwestycje zwiększające potencjał badawczy i innowacyjny stwarzają dodatkowe możliwości rozwoju i polepszenia pozycji konkurencyjnej państw europejskich. Duże infrastruktury badawcze takie jak DESY czy XFEL w Hamburgu, a także Max Lab i ESS w Lund, oferują mało do tej pory wykorzystane acz bardzo wartościowe usługi dla przedsiębiorstw w testowaniu najnowszych rozwiązań. Pytanie tylko, jak zapewnić dla przedsiębiorstw skuteczny i przejrzysty system obsługi a zarazem ułatwiony dostęp do tych infrastruktur? Przedmiotem konferencji będzie zarówno obecna praktyka metod wsparcia przemysłu przez infrastruktury badawcze jak i nowatorskie pomysły i projekty europejskie w tym zakresie. Uczestnicy konferencji podejmą dyskusję o tym, jakie struktury i metody mają szansę wpłynąć pozytywnie na współpracę nauka-przemysł i zastanowią się jak instytucje badawczo-naukowe mogą efektywniej wspierać firmy w procesie tworzenia i wdrażania innowacji.

Proszę zarejestruj się tutaj