Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych akredytowaną jednostką świadczącą usługi proinnowacyjne

23 czerwca 2016 r. Minister Rozwoju przyznał akredytację kolejnym 20 Ośrodkom Innowacji, świadczącym proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych jest jedną z tych 20 instytucji.  Akredytacja udzielana jest na dwa lata.