Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych poszukuje Specjalisty ds. współpracy z przemysłem

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych poszukuje Specjalisty ds. współpracy z przemysłem

 

Specjalista ds. współpracy z przemysłem

Miasto: Kraków

Region: małopolskie

Numer ref.: ILO FII/IReC Polska

 

Opis stanowiska

Specjalista ds. współpracy z przemysłem to nowo utworzone stanowisko powstałe w trakcie realizacji międzynarodowego projektu Baltic TRAM (www.baltic-tram.eu), którego zalożeniem jest stworzenie sieci współpracujących ze sobą centrów wsparcia dla przemysłu w  Regionie Morza Bałtyckiego (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania, Niemcy). Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nawiązanie bezpośredniego kontaktu z firmami polskimi, przyszłymi beneficjentami naboru na badania, i – docelowo – utrzymanie z nimi długofalowej współpracy.

Główne zadania:

 • stworzenie oferty wybranych infrastruktur badawczych skierowanej do przemysłu w ramach projektu TRAM,
 • promocja oferty infrastruktur badawczych oraz pozyskiwanie firm przemysłowych do udziału w naborze na realizację bezpłatnych badań,
 • analiza potrzeb badawczych partnerów przemysłowych, pomoc w aplikowaniu na realizację badań,
 • bieżący kontakt z zespołem oceniającym aplikacje,
 • udział w przeprowadzeniu szkoleń dotyczących możliwości wykorzystania infrastruktur badawczych przez przemysł.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (możliwe: IV lub V rok studiów): nauki techniczne,  chemiczne, fizyczne, nauki interdyscyplinarne,
 • zainteresowanie badaniami aplikacyjnymi i zastosowaniem badań podstawowych w rozwiązywaniu praktycznych problemów, nad których rozwiązaniem pracują przedsiębiorcy,
 • komunikatywność i łatwość formułowania myśli w piśmie i słowie,
 • otwartość na kontakty i współpracę z firmami z różnych branż, z różnym poziomem gotowości budowania swoich produktów w oparciu o innowacje przyrostowe,
 • przynajmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony trwania projektu tj. do lutego 2019 z możliwością przedłużenia,
 • udział w nowo utworzonej strukturze współpracy pomiędzy infrastrukturami badawczymi a przemysłem,
 • pracę w międzynarodowym projekcie Baltic TRAM.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przysyłać na adres e-mail: piotr.szmigielski@fii.org.pl
z adnotacją ILO FII/IReC Polska
W CV proszę umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.