WE WRZEŚNIU 2015 RUSZA NOWY KONKURS W RAMACH SIECI SCIENCE LINK NA PRZEPROWADZENIE BEZPŁATNYCH BADAŃ NAUKOWYCH

Nowy konkurs –  bezpłatne badania Twoich produktów i materiałów w wiodących ośrodkach badawczych w Europie.

Sieć Science Link po raz kolejny oferuje możliwość skorzystania z niektórych wiodących europejskich obiektów badawczych w celu przeprowadzenia eksperymentów badawczych. Pomiary za pomocą promieniowania synchrotronowego będą bezpłatne.

Sieć Science Link wspiera badania eksperymentalne w obiektach badawczych zlokalizowanych w Europie północnej. Celem jest rozwijanie świadomości na temat możliwości oferowanych w placówkach badawczych w regionie i pokazanie, jak badania naukowe w tych miejscach mogą przyczynić się do rozwoju innowacji europejskiego przemysłu.

Sieć Science Linki jest teraz otwarta na aplikacje o bezpłatny czas pomiarowy,  w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta ta jest istotna dla wszystkich firm z wymienionych sektorów:

  • Budownictwo i Inżynieria
  • Chemia
  • Nauki przyrodnicze i biotechnologia
  • Materiały i Nanotechnologia
  • Środowisko i Energia
  • Rolnictwo i Żywienie.

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie wsparcia w zakresie:

  • konsultacji z kadrą naukową – w kwestiach badawczych (za pośrednictwem punktów kontaktowych),
  • przygotowania i wykonania badań w obiektach badawczych,
  • pomoc w analizie i interpretacji wyników.

Aby uzyskać więcej informacji o konkursie prosimy o kontakt:

Krzysztof Zieliński

tel.: + 48 661 109 674

e-mail: krzysztof.zielinski@fii.org.pl

www.sciencelink.pl