Rezultaty drugiego naboru na usługi badawcze w projekcie Baltic TRAM. Zaproszenie do wzięcia udziału w naborze trzecim.

Po realizacji pierwszego naboru na bezpłatne pomiary kontynuowaliśmy współpracę z firmami przemysłowymi Unii Europejskiej w ramach drugiego naboru. Wytyczne naboru dla składających aplikacje pozostały niezmienione w stosunku do 1 naboru, z wyjątkiem kwalifikowalnego zakresu pomiarów, który zawęziliśmy. Podczas drugiego naboru promowaliśmy zgłoszone pomiary, które w jasny sposób referowały do rozwoju produktu a nie badania standaryzacyjne prowadzące do certyfikacji produktu.

Podczas drugiego naboru, który trwał od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r. 24 aplikacje zostały złożone (ilość aplikacji przesłana  podczas 1 naboru to również 24). Aplikacje zostały przesłane przez fińskie, szwedzkie, niemieckie i polskie firmy (w sumie 17), co stanowiło 70% wszystkich złożonych. Pozostałe 7 dostarczyły firmy z Danii, Łotwy, Litwy, Estonii i Danii.

Drugi nabór na bezpłatne pomiary tak jak pierwszy otwarty był dla firm z wszystkich sektorów produkcyjnych co pokazuje wykres.

Trzeci i zarazem ostatni nabór na bezpłatne usługi badawcze został otwarty. Partnerstwo projektu Baltic TRAM zachęca firmy produkcyjne mające siedzibę na terenie Unii Europejskiej do kontaktu z Centrami Badań dla Przemysłu w poszczególnych krajach (https://www.baltic-tram.eu/services_for_industry/industrial_research_centres/index_eng.html) oraz do składania wniosków poprzez wypełnienie aplikacji online (https://www.baltic-tram.eu/services_for_industry/application_form/baltic_tram_application/index_eng.html) w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2018 r.