Rozpoczynamy realizację projektu ProBioM2

Projekt realizowany jest przez Fundację Klaster LifeScience Kraków (lider) i Fundację Inicjatyw Innowacyjnych.

Zaplanowano 7 zadań głównych:
1.Rozwój wiedzy i budowanie kompetencji w zakresie działalności międzynarodowej MŚP w ramach warsztatów,
2.StartUp Scena – wsparciu udziału StartUpów w międzynarodowych imprezach B2B,
3.PARTNERING – wsparcie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych imprezach B2B,
4.MISJE Handlowe: organizacja misji handlowych na wybrane rynki w Europie, Azji, Ameryce,
5.GIN – promocja Bio-Regionu Małopolska w globalnej sieci współpracy gospodarczo-naukowej,
6.Rozwój Life Science Open Space jako markowej imprezy branżowej o znaczeniu międzynarodowym,
7.Przygotowanie i aktualizacja Katalogu Regionalnych Zasobów Intelektualnych i Organizacyjnych.

Już niedługo więcej informacji