Warsztaty dla małopolskich MŚP – edycja 2

Po raz drugi Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych oraz Fundacja Klaster LifeScience serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących mikro, małe i średnie firmy do działania na rynkach międzynarodowych.

Celem warsztatów będzie pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnej w procesie poszukiwania nowych partnerów biznesowych oraz rozwijania nowych rynków ekspansji zagranicznej.

W ramach warsztatów, trwających łącznie 4 dni zostaną omówione następujące tematy:

  • Przygotowanie merytoryczne i techniczne oraz prezentacja oferty biznesowej na spotkaniach b2b;
  • Udział w spotkaniach b2b i negocjowanie opcji i warunków współpracy;
  • Marketing i sprzedaż, w tym rozpoznanie i badanie rynków docelowych;
  • Efektywne prezentacje oferty na scenie (StartUp pitching).

Warsztaty będą odbywać się w formie spotkań wirtualnych w godzinach 9.00-13.15 w terminie:

  • 24.06.2021 r.
  • 25.06.2021 r.
  • 28.06.2021 r.
  • 29.06.2021 r.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu pt. „Promocja Bioregionu Małopolska (ProBioM-2)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a udzielane wsparcie jest pomocą de mninimis. W związku z udzielaną pomocą publiczną wymagane jest podpisanie umowy na udział w warsztatach.

Warunki udziału:

  • status firmy: mikro, mała lub średnia;
  • siedziba firmy: Małopolska.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Każda firma może zgłosić maksymalnie 2 pracowników.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
Krzysztof Zieliński, tel.: 661 109 674, e-mail: krzysztof.zielinski@fii.org.pl

Szczegółowy program warsztatów

Więcej o projekcie ProBioM-2:
https://lifescience.pl/projekty/probio-malopolska/probio-malopolska-2-0/